۱۰شهریور/۹۷

برگزاری دومین جشنواره صد روز با رود دز در دزفول(نمایشگاه هنر بازیافت)

نمایشگاه هنر بازیافت، از مجموعه برنامه‌های فرهنگی «جشنواره صد روز با رود دز»، در شامگاه چهارشنبه ۹۷/۶/۷ در محل پارک ساحلی دووه برگزار شد. ادامه مطلب

۰۴شهریور/۹۷

پایش زیست محیطی مشترک حوزه نفتی لب سفید دزفول

در خصوص اجرای تفاهم نامه اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول و شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان، در تاریخ ۹۷/۵/۳۰ کارشناسان هر دو اداره از چاه های نفت و مسیر انتقال فرارده های نفتی حوزه شهرستان بازدید نمودند. ادامه مطلب