۱۵اردیبهشت/۹۷

برگزاری کارگاه آموزشی اکولوژی و شناسایی جمجمه گوشتخواران ایران در دزفول

کارگاه آموزشی آشنایی با اکولوژی و شناسایی جمجمه گوشتخواران ایران، در محل اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول با حضور محیط بانان و کارشناسان اداره دزفول، منطقه شکار ممنوع قلعه شاداب و اداره پارک ملی دز برگزار گردید. ادامه مطلب

۱۰اردیبهشت/۹۷

پاکسازی حاشیه زهکش و ورودی دزفول توسط شهرداری سیاه منصور

در هفته زمین پاک وفق مصوبات کارگروه پسماند شهرستان دزفول شهرداری سیاه منصور مبادرت به جمع آوری پسماندهای حاصل از لایه روبی زهکش سیاه منصور نمودند. ادامه مطلب