۰۸بهمن/۹۶

دستگیری یک نفر متخلف شکار پرندگان وحشی در دزفول

در پی گشت و کنترل زیستگاه ها و شکارگاه های دزفول، مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول یک نفر متخلف شکار پرندگان وحشی را در حین شکار دستگیر و از وی یک قبضه تفنگ بادی و یک قطعه کبوتر وحشی قمری را کشف و از شکار بیشتر جلوگیری بعمل آمد. ادامه مطلب

۰۷بهمن/۹۶

آغاز سال پنجم طرح آموزشی محیط یار در دزفول

فاز پنجم طرح آموزشی محیط یار در تعدادی از مدارس شهرستان دزفول از سوی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول با همکاری اداره آموزش و پرورش دزفول در هفته هوای پاک آغاز گردید. ادامه مطلب

۰۳بهمن/۹۶

دستگیری متخلف شکار غیر مجاز پرندگان وحشی در دزفول

در پی گشت و کنترل زیستگاه ها و شکارگاه های آزاد شهرستان دزفول، یک نفر متخلف شکار پرندگان وحشی، توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول دستگیر و از وی ۱۳ قطعه پرنده کبوتر وحشی و یک قبضه اسلحه بادی کشف و توقیف گردید. ادامه مطلب

۰۲بهمن/۹۶

تعطیلی یک کارگاه آلاینده هوا در دزفول

پیرو انتشار آلودگی شدید هوا ناشی از یک کارگاه زغالگیری در بخش مرکزی دزفول و نارضایتی ساکنین و روستاهای منطقه، با شکایت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول و با صدور حکم قضایی، کارگاه مذکور تعطیل و از فعالیت آن جلوگیری گردید. ادامه مطلب