۰۸شهریور/۹۶

بازدید و بررسی وضعیت زیست محیطی و بهداشتی شهرک دامپروری گاومیش آباد غربی

با توجه به وضعیت و آلودگی های زیست محیطی شهرک دامپروری گاومیش آباد دزفول به دعوت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول بازدید میدانی شهرک دامپروری مذکور با حضور رئیس اداره حفاظت محیط زیست و کارشناسان، نماینده مرکز بهداشت دزفول، مسئول پسماندهای شهرداری دزفول، مسئول دام اداره جهاد کشاورزی دزفول برگزار و در این بازدید راهکارهای رفع و کاهش آلودگی شهرک دامپروری مذکور بررسی گردید. ادامه مطلب

۰۸شهریور/۹۶

دستگیری متخلف صید غیرمجاز ماهی در دریاچه سد دز دزفول

در پی گشت و کنترل دریاچه سد دز یک نفر متخلف صید غیر مجاز ماهی توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست پاسگاه محیط بانی قلعه شاداب دزفول دستگیر و از وی ۱۷ قطعه ماهی آب شیرین کشف و متخلف مذکور به مراجع قضایی معرفی گردید. ادامه مطلب

۰۷شهریور/۹۶

دستگیری متخلف برداشت گل گاوزبان در منطقه شکارممنوع قلعه شاداب دزفول

در گشت و کنترل منطقه شکار ممنوع قلعه شاداب توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست، یک متخلف برداشت کننده گل گاوزبان دستگیر و از وی چهار کیسه گل گاوزبان کشف و به پاسگاه انتظامی معرفی شد. ادامه مطلب

۲۸مرداد/۹۶

مهار یک فقره آتش سوزی در منطقه شکارممنوع قلعه شاداب دزفول

یک فقره آتش سوزی در سطح مراتع منطقه شکارممنوع قلعه شاداب توسط مأمورین یگان حفاظت محیط زیست قلعه شاداب دزفول مهار و از گسترش آتش سوزی جلوگیری گردید. ادامه مطلب