۲۰اسفند/۹۶

برگزاری آیین درختکاری و کاشت ۹۰۰ اصله درخت در سردشت دزفول

آیین درختکاری توسط گروه مردمی یاران دبیرستانی با همکاری شهرداری سالند در بخش سردشت دزفول با کاشت ۹۰۰ اصله نهال بومی (عمدتاً کنار و زیتون) برگزار گردید. ادامه مطلب

۱۵اسفند/۹۶

برگزاری کارگروه مدیریت پسماند ها در دزفول

کارگروه مدیریت پسماندهای دزفول با ریاست معاون عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول و با حضور ادارات مرتبط در خصوص پاکیزگی شهر و روستا در استقبال از بهار برگزار گردید. ادامه مطلب