۰۴شهریور/۹۷

پایش زیست محیطی مشترک حوزه نفتی لب سفید دزفول

در خصوص اجرای تفاهم نامه اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول و شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان، در تاریخ ۹۷/۵/۳۰ کارشناسان هر دو اداره از چاه های نفت و مسیر انتقال فرارده های نفتی حوزه شهرستان بازدید نمودند. ادامه مطلب

۰۴شهریور/۹۷

مهار یک فقره آتش سوزی در لنگر کوه دزفول

در پی وقوع یک فقره آتش سوزی در سطح جنگل و مراتع کوه لنگر در شمال شهرستان دزفول با تلاش فراوان همیاران محلی، محیط بانان و جنگل بانان  منطقه مهار و از سرایت آتش به سایر عرصه های جنگلی جلوگیری بعمل آمد. ادامه مطلب