۲۷اردیبهشت/۹۱

آبشار شوی در انتظار پیوستن به فهرست آثار طبیعی ملی ایران

آبشار شوی زیباترین آبشار ایران و زیستگاه اصلی گونه آندمیک و درذ خطر انقراض سمندر امپراطور (حاجی باریک آب ) در شمال خوزستان پس از اخذ کلیه موافقت نامه ها و پیگیری های فراوان در انتظار پیوستن به فهرست آثار طبیعی ملی ایران قرار د ارد . فرهاد قلی نزاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول ضمن اعلام این مطلب از تکمیل پرونده اثر و آگهی آبشار شوی به عنوان اثر طبیعی ملی خبر د اده که در صورت تصویب ،آبشار شوی به عنوان اولین اثر طبیعی ملی خوزستان در فهرست آثار طبیعی ملی کشور قرار خواهد گرفت .

۲۷اردیبهشت/۹۱

برگزاری کارگروه کاهش آلودگیهای محیط زیست دزفول

اولین نشست کارکروه کاهش آلودگیهای محیط زیست شهرستان دزفول در تاریخ 19/2/91 با حضور مهندس جمال شاکری معاونت محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان در مرکز تحقیقات زیست محیطی شمال خوزستان بر گزار گردید در این کارگروه که معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی دزفول ،رئیس اداره صنایع و معادن دزفول و رئیس شرکت شهرکهای صنعتی ،آبفا و شهرداری دزفول حضور داشتند ؛مهندس فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول ضمن خیر مقدم اهداف تشکیل کارگروه مذکور را کاهش آلاینده های محیط ز یست در سطح شهرستان در راستای اهداف برنامه پنجم توسعه و جلوگیری از آلودگیهای محیط زیست و کاهش آلودگیها با هم اندیشی و تعامل دستگاههای اجرایی مسئول و ارائه راهکارهای موثر و مفید عنوان و خواستنار همراهی و همکاری کلیه دستگاههای اجرایی شهرستان و استان در اجرایی نمودن مصوبات کارگروه مذکور گردیدند. و در ادامه آقای مهندس شاکری معاونت محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیبست خوزستان نیز ضمن اشاره به جایگاه و اهمیت محیط زیست و ضرورت جلوگیری از آلودگی محیط زیست و کاهش آلاینده ها به وظایف سایر دستگاههای اجرایی در همکاری با محیط ز یست در کنترل و کاهش آلودگیهای محیط زیست اشاره و جهت پیگیری مصوبات کارگروه از طریق دستگاههای اجرایی استان اعلام آمادگی نمودند. در این نشست کاهش و کنترل آلودگی رودخانه دز ،کنترل آلودگی هوا و تصفیه فاضلاب شهری ،کاهش صنایعه آلاینده سطح شهرستان و احداث کارخانه بازیافت پسماند شمال خوزستان مهمترین محور های کاری کارگروه تعیین گردیدند.

۰۲اردیبهشت/۹۱

نواخته شدن زنگ زمین پاک در بخش سردشت دزفول

با حضور جمعی از مسئولین شهرستان دزفول در دوم اردیبهشت ماه 91 (روز جهانی زمین پاک )زنگ زمین پاک شهرستان دزفول در بخش سردشت ،روستای گاومیر مدرسه شهید فرامرزی به صدا در آمد . در این آیین فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول ضمن اشاره به زمین به عنوان تنها سیاره قابل زیستن و مادر همه موجودات زنده خواستار احترام به زمین و همراهی و مشارکت همه شهروندان در حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آن شدند.