۲۷تیر/۹۱

کارگاه آموزشی مدیریت پسماندهای شهرستان دزفول

(( کارگاه آموزشی مدیریت پسماندهای شهری شمال خوزستان با شرکت بخشداران ، نمایندگان ، شهرداریهای شهرستانهای دزفول، اندیمشک ، شوش ، دهیاری روستاها و برخی ادارات در روز دوشنبه 26/4/91 در سالن آمفی تئاتر فرمانداری دزفول از سوی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول برگزار گردید ، در این کارگاه آموزشی   فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول هدف از برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت پسماندها را ارتقاء سطح آگاهیهای کارشناسان حوزه مدیریت پسماندها عنوان و از تلاشهای مستمر شهرداران و دهیاران در ساماندهی و مدیریت پسماندها در شهرستان دزفول قدردانی و خواستار مشارکت و همراهی بیشتر در مدیریت پسماند گردیدند و در ادامه      آقای مهندس احسانی نیا سرپرست فرمانداری ویژه دزفول نیز ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی مقوله پسماند را یکی از مهمترین مسائل هر شهرستان ، استان و کشور عنوان و مدیریت پسماندها را بسیار لازم و ضروری دانستند و مهمترین مشکل مدیریت پسماند و دفع پسماندها را در حوزه شهرستان دزفول کمبود و فقدان زمین جهت دفن بهداشتی و بهترین و اصولی ترین طریق دفع صحیح پسماندها را احداث سیستم بازیافت دانستند، در ادامه نیز گزارشی از وضعیت پسماندهای شهرهای شمالی استان ارائه و پس از ارائه مطالب توسط اساتید ،کارگاه آموزشی در ساعت 12:30 به پایان رسید.