۱۸آبان/۹۸

برگزاری نشست هم اندیشی سمن های محیط زیستی شهرستان دزفول

در تاریخ ۹۸/۸/۸ نشست هم اندیشی انجمن های محیط زیستی شهرستان دزفول به میزبانی انجمن سفیران بانگ زمین با هدف تعامل سمن ها با اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در محل خانه تیزنو این شهرستان برگزار گردید. ادامه مطلب

۰۵آبان/۹۸

برگزاری کمیته فنی بررسی وضعیت زیست محیطی شهرک ها و نواحی صنعتی شهرستان دزفول

پس از پیگیری های مستمر در تاریخ ۹۸/۸/۱ کمیته فنی بررسی وضعیت زیست محیطی شهرک ها و نواحی صنعتی شهرستان دزفول با حضور شاکری معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان و کارشناسان همراه، رئیس و کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول، معاونت شرکت شهرک های صنعتی خوزستان و کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دزفول با هدف بررسی و تعیین تکلیف مسائل و معضلات شهرک های صنعتی در محل شهرک صنعتی شماره یک این شهرستان برگزار گردید. ادامه مطلب

۲۰مهر/۹۸

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم محیط زیستی جهت مدیران و مربیان مهدهای کودک در شهرستان دزفول

روز پنجشنبه ۹۸/۷/۱۸ کارگاه آموزشی جهت آموزش مفاهیم محیط زیستی به مدیران و مربیان مهدهای کودک توسط اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول، در محل سالن اجتماعات اداره بهزیستی این شهرستان برگزار گردید. ادامه مطلب