۱۹اسفند/۹۸

دستگیری متخلف شکار و حمل سلاح غیر مجاز در شهرستان دزفول

در پی گشت و کنترل پرسنل یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در منطقه شکار ممنوع هفت تنان واقع در بخش سردشت شهرستان دزفول یک نفر متخلف دستگیر و از وی یک قبضه سلاح شکاری غیر مجاز کشف و ضبط گردید. ادامه مطلب

۱۱اسفند/۹۸

بازدید از روند پیشرفت احداث کارخانه قند شهدای دزفول

در راستای نظارت و پایش محیط زیستی طرح ها و پروژه ها پس از تصویب گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی از روند عملیات اجرایی کارخانه قند شهدای دزفول توسط کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول بازدید و بررسی کارشناسی بعمل آمد. ادامه مطلب