۱۶بهمن/۹۲

دستگيري دو گروه شكارچي غير مجاز در دزفول

در گشت و كنترل شكارگاه هاي دزفول توسط محيط بانان اداره حفاظت محيط زيست دزفول دو گروه متخلف در حين شكار در اول صبح دستگير و از متخلفين يك قطعه كبوتر جنگلي ، دو قطعه گنجشك كشف و دو قبضه اسلحه شكاري از آنان به استناد ماده 14 قانون شكار و صيد ضبط و توقيف و از ادامه شكار گونه هاي جانوري جلوگيري بعمل آمد .

فرهاد قلي نژاد رئيس اداره حفاظت محيط زيست دزفول در اين خصوص گفت « متخلفين مذكور در شروع شكار و اول صبح در حين شكار دستگير و با دستگيري آنان از افزايش شكار پرندگان وحشي جلوگيري و دو قبضه سلاح شكاري آنان توقيف و پرونده تخلف شكارچيان به دادگستري ارسال گرديد . » شايان ذكر است شهرستان دزفول به دليل غناي طبيعي تنوع زيستي كم نظير يكي از زيستگاههاي مهم پرندگان بومي و مهاجر است .

۱۲بهمن/۹۲

برگزاري كارگاه آموزشي پسماند هاي عفوني در دزفول

كارگاه آموزشي پسماند هاي عفوني در دزفول توسط مركز بهداشت دزفول با همكاري اداره حفاظت محيط زيست دزفول جهت مديران و كارشناسان درمانگاههاي شهرستان دزفول پيرامون نحوه مديريت پسماند هاي عفوني برگزار گرديد . در اين كار گاه آموزشي فرهاد قلي نژاد رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان دزفول گفت : « پسماند هاي عفوني يكي از انواع پسماند ها بوده كه به دليل حساسيت و داراي عوامل ميكروبي و بيماريزا به عنوان پسماند ويژه محسوب كه نيازمند مديريت صحيح و دفع بهداشتي دارند و در شهرستان دزفول نظارت بر درمانگاهها و بيمارستانها در جهت مديريت اجراي ضوابط و روشهاي مديريت صحيح اينگونه پسماند ها آغاز گرديد و با مشاركت و همكاري مديران درمانگاهها و بيمارستان ها برنامه عملياتي پسماند هاي عفوني دزفول تا پايان سال 92 تدوين و مراحل اجراي آن آغاز خواهد گرديد . »

همچنين در اين نشست سركار خانم دكتر چاييده رياست مركز بهداشت دزفول ، مديريت پسماندهاي عفوني بدليل اهميت موضوع را بسيار ضروري و به مديريت اصولي اينگونه پسماند تآكيد نمودند . در اين كارگاه آموزشي ضوابط و روشهاي اجرايي مديريت پسماند هاي پزشكي و عفوني ارائه و مديران درمانگاهها نظرات خود را پيرامون مديريت پسماند هاي عفوني ابراز نمودند .

شايان ذكر است توليد پسماند عفوني در شهرستان دزفول با دارا بودن 4 بيمارستان و 19 درمانگاه بالغ بر 2000 كيلوگرم در روز ميباشد كه عمليات جمع آوري و دفع بهداشتي پسماند هاي عفوني توسط بخش خصوصي با مشاركت دانشگاه علوم پزشكي دزفول و نظارت اداره حفاظت محيط زيست دزفول در حال انجام است .

۱۲بهمن/۹۲

آيين آغاز فعاليت محيط ياران دزفول

 

در هفته هواي پاك آيين آغاز فعاليت محيط ياران دوره اول آموزش طرح ملي محيط يار در دزفول در دبستان معلم برگزار گرديد . در اين آيين كه با حضور فرماندار ويژه شهرستان دزفول برگزار گرديد تعداد 54 محيط يار در دبستان معلم معرفي گرديدند . در اين آيين آقاي مهندس احساني نيا فرماندار ويژه شهرستان دزفول ضمن گرامي داشت هفته هواي پاك در اين خصوص گفت : « طرح ملي محيط يار يكي از بهترين راهكارهاي آموزش همگاني محيط زيست بوده و محيط ياران وظيفه مهمي را در مشاركت از حفاظت از محيط زيست دارند و از رئيس اداره حفاظت محيط زيست دزفول در راستاي آموزش محيط زيست شهروندان قدر داني نمودند . » فرهاد قلي نژاد رئيس اداره حفاظت محيط زيست دزفول نيز در حاشيه اين آيين گفت : « طرح آموزشي محيط يار در دزفول در سال 92 آغاز و تاكنون به 2000 دانش آموز آموزشهاي لازم در زمينه محيط زيست ارائه گرديده است دويست نفر محيط يار در دزفول در مرحله اول انتخاب گرديده است و مرحله دوم طرح نيز تا پايان سال جاري و تعداد دانش آموزان تحت آموزش هاي محيط زيست به 4000 نفر خواهد رسيد .

 

۱۲بهمن/۹۲

آیین ارتقاء اولین مدرسه محیط زیست خوزستان در دزفول

در هفته هوای پاک طی آیین ویژه دبستان معلم در دزفول به عنوان اولین مدرسه محیط زیست خوزستان ارتقا یافت . در این آیین آقای مهندس احسانی نیا فرماندار ویژه شهرستان دزفول گفت : حفاظت از محیط زیست برای سلامتی و بقا انسان و موجودات زنده بسیار ضروری و حیاتی است و ارتقاء دبستان معلم به مدرسه محیط زیست اقدامی مهم در امر آموزش محیط زیستی دانش آموزان و حفاظت بیشتر از محیط زیست شهرستان دزفول خواهد بود .

فرهاد قلی نژاد رییس اداره حفاظت محیط زیست دزفول در این باره گفت : هدف از شکل گیری و ارتقاء دبستان معلم به مدرسه محیط زیست ارائه آموزش های هدفمند و تخصصی به دانش آموزان , آموزگاران و خانواده های دانش آوزان در زمینه حفاظت از محیط زیست و افزایش سطح آگاهی های محیط زیستی از طریق انجام برخی از اقدامات در مدرسه مذکور می باشد . و تلاش خواهد شد دانش آموزان با مفاهیمی چون بازیافت پسماند ها , اهمیت فضای سبز , حفاظت از گونه های جانوری و گیاهی  , آگاهی در زمینه آلودگی آب , خاک , هوا , و صوت آشنا شوند .

شایان ذکر است دبستان معلم اولین مدرسه خوزستان بود که از سوی اداره محیط زیست دزفول با همکاری اداره آموزش پرورش شهرستان دزفول انتخاب گردیده است .