۲۰مهر/۹۳

دستگیری سه نفر متخلف صید ماهی در دزفول

در گشت و کنترل زیستگاههای دزفول سه نفر متخلف صید غیر مجاز ماهی توسط ماموران یگان حفاظت محیط زیست دزفول دستگیر و از آنان تعداد 61 قطعه ماهی رودخانه ای کشف گردید . متخلفین مذکور با استفاده از تور ماهیگیری پرتابی بدون پروانه صید مبادرت به صید در رودخانه دز نموده بودند .

فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت : (( رودخانه دز سومین رودخانه پر آب کشور ، بدلیل کیفیت مطلوب و همچنین پارامترها و شرایط زیستی ، از زیستگاههای غنی ماهیان بومی و انواع آبزیان است که در راستای حفاظت بیشتر از غنا و تنوع زمین آن  از هرگونه صید غیر مجاز جلوگیری میگردد . ))

شایان ذکر است شهرستان دزفول در شمال خوزستان بدلیل دارا بودن منابع آبی و زیستگاههای بکر و ارزشمند دارای غنا و تنوع زیستی کم نظیر می باشد .

 

 

۱۷مهر/۹۳

Personal Essay Markets

It’s today more necessary than ever to help you to speak effectively and properly in Language. If it is n’t followed by you, out you send what won’t look professional. With any type of company publishing, you’re attempting to persuade somebody of anything. View how its particular and modern English software bundled writing templates immediately could enhance your documents on a daily schedule and understand how sophisticated NLP technology will help you to produce better yet Language than your instructor. ادامه مطلب

۱۲مهر/۹۳

دستگیری 48 نفر متخلف شکار و صید در دزفول

در پی گشت و کنترل مناطق تحت حفاظت و شکارگاههای جانوران و زیستگاههای شهرستان دزفول با تلاش ماموران اجرایی یگان حفاظت محیط زیست تعداد 48 نفر متخلف شکار و صید غیر مجاز و تخریب زیستگاهها در شش ماهه اول سال 93 دستگیر گردید . در دستگیری متخلفین تعداد 2952 قطعه پرنده و 5 قبضه اسلحه شکاری و 9 رشته تور ماهیگیری کشف و متخلفین ، به مراجع قضایی معرفی و مبلغ   87220000 ریال خسارت وارده به طبیعت وصول گردیده است .

فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست دزفول در این خصوص گفت : (( در دستگیری متخلفین شکار و صید با گشت و کنترل مداوم و مستمر زیستگاه ها و مناطق تحت حفاظت تلاش بر پیشگیری از شکار و صید غیر مجاز گونه های جانوری بوده و تعدادی از متخلفین در حین شروع به شکار دستگیر گردیده اند . ))

شایان ذکر است شهرستان دزفول به دلیل دارا بودن شرایط زیستگاهی مطلوب دارای غنا و تنوع زیستی ارزشمندی است .

 

 

۱۰مهر/۹۳

دستگیری 2 نفر شکارچی غیر مجاز در دزفول

در پی گشت و کنترل شکارگاههای منطقه زاویه های دزفول ماموران یگان حفاظت محیط زیست دزفول دو نفر شکارچی غیر مجاز را دستگیر و از آنان 13 قطعه پرنده قمری کشف گردید .

فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت : << شهرستان دزفول بدلیل جریان رودخانه ها و وجود باغات و مزارع کشاورزی ، جنگل ، کوهستان و … دارای غنا و تنوع زیستی ارزشمندی است و جمعیت پرندگان وحشی آنان مطلوب است . >>

شایان ذکر است شکارگاههای زاویه ها در حاشیه جنگل دز یکی از زیستگاههای مطلوب پرندگان و جانوران وحشی است .