۲۷بهمن/۹۲

برگزاري آيين درختكاري به مناسبت دهه مبارك فجر در شهر ميانرود دزفول

به مناسبت دهه مبارك فجر انجمن حمايت از طبيعت دز شهر ميانرود ، برنامه كاشت 35 اصله درخت مركبات با همكاري شهرداري شهر ميانرود در دبستان ميثاق برگزار نمودند . در حاشيه اين مراسم رهنمودهاي لازم پيرامون ضرورت درخت و درختكاري و جلوگيري از آلودگي محيط زيست و پاكسازي طبيعت به دانش آموزان ارائه گرديد . در پايان اين مراسم ، دانش آموزان پسماندهاي موجود در محيط دبستان را جمع آوري نمودند .

۲۳بهمن/۹۲

دستگيري يك فروشنده غير مجاز جانوران وحشي در دزفول

در پي گشت و كنترل محدوده بازار دزفول از يك مغازه فروش پرندگان زينتي ، يك قلاده سنجاب ايراني و يك قطعه پرنده مرغ مينا توسط محيط بانان اداره حفاظت محيط زيست شهرستان دزفول كشف و در طبيعت رهاسازي گرديد .

فرهاد قلي نژاد رئيس اداره حفاظت محيط زيست دزفول گفت : « سنجاب ايراني از گونه هاي جانوري زاگرس ايران بوده كه به دليل زنده گيري و فروش آن ، جمعيت اينگونه ارزشمند در زيستگاه زاگرس به شدت كاهش يافته است و سنجاب ايراني نقش بسيار مفيدي را در زاد آوري پوشش جنگلي بلوط و بادام زاگرس ايران دارد و زنده گيري و فروش اينگونه جانوري ممنوع و غير قانوني است . » شايان ذكر است سنجاب مكشوفه مذكور توسط محيط بانان اداره حفاظت محيط زيست دزفول در جنگل بلوط كوه سگريون در شمال دزفول رهاسازي  گرديد .

۲۳بهمن/۹۲

برگزاري آيين درختكاري در منطقه شكارممنوع قلعه شاداب

برگزاري آيين درختكاري در روستاهاي پا قلعه بخش شهيون در منطقه شكار ممنوع قلعه شاداب ،  توسط اداره حفاظت محيط زيست شهرستان دزفول با همكاري شوراي اسلامي روستاي پا قلعه و با حضور اهالي روستا برگزار گرديد . در اين آيين فرهاد قلي نژاد رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان دزفول در اين خصوص گفت : « درختكاري و توسعه فضاي سبز يكي از مهمترين اقدامات محيط زيستي در راستاي پاكيزه سازي هوا و ايجاد نشاط و طراوت در محيط هاي زندگي است و مي توان با مشاركت ساكنين روستاها در طبيعت زيباي زاگرس شهيون دزفول روستاهايي سرسبز ايجاد نمود . »

در اين آيين آقاي مهندس قارم بخشدار بخش شهيون دزفول ضمن گراميداشت دهه مبارك فجر نيز  گفت : « درختكاري يكي از مهمترين امور روستاها بوده كه تلاش هاي فراواني در راستاي كشت نهال و توسعه فضاي سبز در روستاهاي بخش شهيون بعمل آمده است و اين روند در جهت توسعه فضاي سبز ادامه خواهد داشت . »

در ادامه نيز با حضور اهالي و مسئولين درختكاري در محدوده روستا انجام و همچنين نهال درخت بين   اهالي روستا جهت كاشت  در منازل توزيع گرديد .