۲۵شهریور/۹۸

برگزاری کارگروه مدیریت پسماند در شهرستان دزفول

دومین جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان دزفول در سال ۹۸ در تاریخ ۹۸/۶/۲۴ با ریاست معاون فنی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول، دبیری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول و سایر ادارات مدعو در محل سالن فرمانداری این شهرستان برگزار گردید. ادامه مطلب

۱۹شهریور/۹۸

برپایی ایستگاه های حفاظت از محیط زیست در تاسوعا و عاشورای حسینی در شهرستان دزفول

با توجه به فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی و برپایی دسته جات عزاداری در شهرستان دزفول ایستگاه های حفاظت از محیط زیست توسط انجمن های مردم نهاد زیست محیطی در نقاط مختلف این شهرستان برپا و اعضای آن مبادرت به جمع آوری پسماندها نمودند. ادامه مطلب

۱۷شهریور/۹۸

برگزاری کارگروه حفاظت کیفی رودخانه دز در شهرستان دزفول

اولین جلسه کارگروه حفاظت کیفی رودخانه دز در سال ۹۸ به ریاست محمد حیدری معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان دزفول و با حضور ادارات مرتبط و اعضای کارگروه در محل فرمانداری این شهرستان برگزار گردید. ادامه مطلب

۰۹شهریور/۹۸

برپایی غرفه های فرهنگی، آموزشی محیط زیست در پارک دووه شهرستان دزفول

در راستای جشنواره صد روز با رود دز، انجمن سفیران بانگ زمین با همکاری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول مبادرت به برپایی غرفه های فرهنگی، آموزشی محیط زیست در پارک دووه این شهرستان نمود. ادامه مطلب