۳۱شهریور/۹۷

برپایی ایستگاه های محرم بی زباله در دزفول

در راستای فرهنگ سازی جلوگیری از آلودگی محیط زیست و مدیریت صحیح پسماندها در روزهای عزاداری ایستگاه های محرم بی زباله از سوی انجمن های مردمی محیط زیستی دزفول  با همکاری شهرداری دزفول و اداره حفاظت محیط زیست برپا گردید. ادامه مطلب

۲۰شهریور/۹۷

پایش زیست محیطی رودخانه ها در دزفول

پایش دوره ای پارامتر های محیط زیستی رودخانه های شهرستان دزفول از سوی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول با همکاری اداره پارک ملی دز در جهت بررسی وضعیت کیفی رودخانه ها انجام پذیرفت. ادامه مطلب

۲۰شهریور/۹۷

برگزاری کمیته نشست پژوهشی در دزفول

کمیته پژوهشی در راستای تدوین برنامه های پژوهشی و بررسی وضعیت فعالیت های تحقیق و پژوهش با حضور رئیس و کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول و اداره پارک ملی دز در محل اداره حفاظت محیط زیست دزفول برگزار گردید. ادامه مطلب