۰۷آذر/۹۱

ورود پرندگان مهاجر به تالابها و آبگیرهای دزفول

با کاهش دما در زیستگاه های آبی نیمکره شمالی زمین و مناطق سردسیر کشور انواع پرندگان مهاجر جهت زمستان گذرانی به تالابها و زیستگاه های آب شیرین شهرستان دزفول وارد شده اند.انواع پرندگان مهاجری چون انواع اردکها بویژه اردک ارده ای، خوتکا،اردک سرسبز،فیلوش و سهره طلایی،کشیم ها،باکلانها در تالابها و رودخانه های دزفول مشاهده می شوند.فرهاد قلی نژاد رئیس ادارهحفاظت از محیط زیست دزفول در این باره گفت: ((میکروتالابهای پارک ملی دز شامل تالاب یعقوب،تالاب حاجات،باقر،میانرود،دریاچه سد دز و رودخانه دز زیستگاه های زمستان گذرانی پرندگان مهاجری هستند که به شهرستان وارد می شوند و در جهت حفاظت از نسل پرندگان وحشی هرگونه شکار در تالابهای پارک ملی و منطقه حفاظت شده دز ممنوع می باشد.))

پارک ملی و منطقه حفاظت شده دز رویشگاه جنگلی نیمه گرمسیری حاشیه رودخانه دز از جمله زیستکاه های ارزشمند پرندگان و حیات وحش بوده که دارای میکروتالابهای منحصر به فرد و زیستگاه غنی انواع آبزیان و پرندگان می باشد.

۰۶آذر/۹۱

رهاسازی 70 قطعه سهره طلایی در طبیعت

پس از دستگیری 3 نفر متخلف زنده گیری پرنده سهره طلایی در دزفول و کشف تعداد 70 قطعه سهره طلایی توسط ماموران پاسگاه انتظامی سردشت دزفول، شکوائیه اداره حفاظت از محیط زیست دزفول به دادستان محترم ارائه و علیه آنان اعلام جرم گردید و توسط محیط بانان 70 قطعه سهره طلایی مکشوفه به دامان طبیعت رهاسازی گردید.فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول در این خصوص گفت: سهره طلایی از جمله پرنگان وحشی و مهاجری است که بدلیل آواز زیبای خود مورد توجه بوده و خرید و فروش غیرمجاز آن جهت نگهداری در قفس موجب خروج گونه از زیستگاه طبیعی آن و کاهش تعداد گونه می گردد.بنابراین در راستای حفاظت از این پرنده زیبا از هرگونه صید و زنده گیری آن بدون مجوز صید جلوگیری می گردد)

۲۷آبان/۹۱

برگذاری دومین نشست کارگروه نشست همگانی محیط زیست دزفول

دومین نشست کارگروه نشست همگانی محیط زیست شهرستان دزفول با حضور دانشگاه ها و مراکز علمی شهرستان دزفول در محل اداره حفاظت محیط زیست دزفول در مورخه 23/8/91 برگزار گردید.در این نشست که معاونت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دانشگاه جندی شاپور، دانشگاه پیام نور دزفول، دانشگاه علمی کاربردی کشاورزی،مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول حضور داشتند فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت از محیط زیست دزفول ضمن تاکید بر اجرای برنامه های آموزشی راهکارها و برنامه های آموزشی و اجرای فعالیتهای آموزشی شدند.پس از بحث و گفتگو پیرامون مسائل و محورهای آموزشی در زمینه ارتقاء فرهنگ زیست محیطی خواستار حضور فعال دانشگاه ها در کارگروه آموزش همگانی محیط زیست در جهت ارائه مصوب گردید دانشگاه ها و مراکز علمی برنامه آموزشی پیشنهادی قابل اجرا در سال 91 و 92 را جهت جمع بندی و تدوین مجموعه برنامه های آموزش همگانی محیط زیست به اداره حفاظت محیط زیست ارسال نمایند.

۲۳آبان/۹۱

پاکسازی جنگل پارک ملی دز توسط انجمن طبیعت زیبا

در جهت اشاعه فرهنگ زیست محیطی و آموزش محیط زیست برنامه پاکسازی جنگل پارک ملی دز توسط دوستداران طبیعت، انجمن طبیعت زیبای میانرود برگزار و در این برنامه پاکسازی علاقه مندان به ططبیعت به جمع آوری زباله در جنگل و ارائه آموزش به گردشگران پرداختند و بر اهمیت حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی ان تاکید گردید.