۰۲شهریور/۹۲

مدیریت پسماندهای عفونی در مراکز درمانی دزفول

مدیریت پسماندهای عفونی تولید شده در مراکز درمانی دزفول بویژه درمانگاهها و بیمارستان ها، تحت نظارت اداره محیط زیست قرار دارد. فرهاد قلی نژاد در جلسه کارگروه تخصصی نحوه اجرای آیین نامه اجرایی مدیریت پسماندهای عفونی با اشاره به اهمیت مدیریت پسماندهای عفونی گفت: پسماندهای عفونی از جمله پسماندهای ویژه و خطرناک هستند که نیازمند مدیریت اصولی و دفع بهداشتی می باشند و از سالهای گذشته مدیریت پسماندهای مذکور با همکاری مطلوب سازمان نظام پزشکی، مدیران بیمارستان ها، درمانگاهها ومطب های شهرستان دزفول اجرایی گردیده است و از سال 1392 با برنامه ریزی بعمل آمده در جهت اجرای ضوابط و روشهای اصول مدیریت اینگونه پسماندها در راستای کاهش خطرات و دفع بهداشتی در مراکز درمانی تلاش خواهد شد. (( مهمترین هدف در مدیریت اصولی پسماندهای عفونی کاهش خطرات دفع و امحاء بهداشتی است.)) شایان ذکر است در شهرستان دزفول روزانه حدود 1700-1500 کیلوگرم پسماند عفونی از بیمارستانها و مراکز درمانی تولید که بخش قابل توجهی از این پسماندها با استفاده از دستگاههای بهداشتی امحاء زباله های عفونی، بی خطر سازی و مابقی پسماند ها در محل دفن پسماندهای دزفول دفن بهداشتی میگردد.

۳۱مرداد/۹۲

معرفي رئيس اداره حفاظت محيط زيست دزفول به عنوان رئيس اداره نمونه

در روز چهارشنبه در آيين تجليل از خادمان مردم در دولت نهم و دهم از  مديران و كارمندان نمونه دستگاههاي اجرايي استان خوزستان تجليل شد. در اين آيين آقاي دكتر حجازي استاندار خوزستان ضمن اشاره به مهمترين دستاوردها و فعاليتهاي دولت نهم و دهم در استان خوزستان ،انجام فعاليتهاي مهم را نتیجه همدلي و تعامل كلیه دستگاههاي اجرايي استان عنوان نمودند. در اين آيين آقاي مهندس فرهاد قلي نژاد رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان دزفول به عنوان رئيس اداره نمونه از سوی اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان معرفي و از ايشان تجليل بعمل آمد.

۱۷مرداد/۹۲

تخليه زباله به رودخانه دز و آلودگي اكوسيستم آبي

در روز 12 مرداد ماه جريان روان آب زلال و زيباي دز حمل كننده حجم فراواني از زباله ها و انواع پسماندها بوده كه از بامداد تا غروب جريان مذكور هزاران قطعه انواع پلاستيك و ظروف يكبار مصرف در نقاط مختلف رودخانه دز تجمع و ضمن ايجاد منظرگاه نامطلوب موجب تلنباري زباله و آلودگي رودخانه دز گرديد .ورود غير عادي پسماندها از بامداد روز 12 مرداد ماه با بازديد كارشناسان اداره حفاظت محيط زيست دزفول از رودخانه دز مشاهده و سريعا در جهت علت ورود غير طبيعي بررسي لازم آغاز گرديد. فرهاد قلي نژاد رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان دزفول در اين باره ميگويد:(( ورود حجم فرواني از پسماندها به رودخانه دز در محدوده سد انحرافي دز تا پل شناور در روز 12 مردادماه غيرعادي و طبق بررسي هاي بعمل آمده و بازديد از مسير رودخانه مشخص گرديد كه تخليه پسماندهاي تلنبار شده در پشت سد انحرافي دز و باز شدن دريچه ها و تخليه از سد تنظيمي موجب وزود حجم فراواني از پسماندها به اكوسيستم آبي رودخانه و آلودگي محيط زيست گرديده است. تخليه پسماند از دريچه هاي سد تنظيمي قابل كنترل و نيازمند همكاري ادارات مرتبط بويژه شركت بهره برداري آبياري ناحيه شمال و شهرداري دزفول دارد. و منشا پسماندهاي تلنبار شده در پشت سد مذكور تخليه پراكنده پسماندها از تفريحگاه ساحلي پارك دولت ،مجموعه تفريحي كت ها ،پلاژهاي ساحلي دز و فاضلاب شهر چمگلك بوده كه قبل از باز شدن دريچه ها مي بايست جمع آوري و شهرداري دزفول نيز نسبت به اطلاع رساني به گردشگران و استفاده كنندگان از ساحل رودخانه دز در پاركهاي ساحلي از طريق توزيع بروشور و كيسه زباله اقدام نمايد. ))شايان ذكر است رودخانه دز به عنوان سومين رودخانه پرآب كشور شاهرگ حيات اقتصادي شمال خوزستان محسوب كه جريان آن نقش اساسي و مهمي را در پويايي اكوسيستم و محيط زيست منطقه بويژه حيات جنگل هاي پارك ملي و منطقه حفاظت شده دز دارد. و اين اكوسيستم علاوه بر پتانسيلهاي گردشگري زيستگاه انواع آبزيان بومي است.

۰۷مرداد/۹۲

برگزاری کارگروه پسماندهای برقی و الکترونیکی در دزفول

کارگروه تخصصی پسماندهای ویژه برقی و الکترونیکی در روز چهار شنبه مورخه 92/5/4در محل اداره حفاظت محیط زیست دزفول برگزار گردید. فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در راستای نشست کارگروه گفت :  «پسماندهای برقی و الکترونیکی جزءپسماندهای ویژه محسوب که به دلیل حساسیت نیازمند ساماندهی و مدیریت ویژه دارند و هدف از به کار گیری کار گروه مذکور شناسایی و جمع اوری اطلاعات از کارگاهها و واحدهای تولید کننده این پسماند ها و میزان تولید آن، و در نهایت ساماندهی و مدیریت پسماند های ویژه و باز یافت آن میباشد.» همچنین در ادامه اقای مهندس هدایت پور مسئول امور اجتماعی فرمانداری دزفول نیز ضمن اشاره به اهمیت مدیریت پسمادهای ویزه گفت:«آموزش و اطلاع رسانی به تولید کنندگان اینگونه پسماندها و همچنین شهروندان پیرامون اثرات نامطلوب پسماندهای ویژه می تواند در موفقیت مدیریت پسماندهای مذکور مفید وبسیار ضروری است. طبق مصوبات این کارگروه مقرر گردید که با همکاری اداره صنعت، معدن وتجارت از کلیه واحدها و کار گاههای تولید کننده پسماند های برقی و الکترونیکی بازدید و پس از تکمیل اطلاعات لازم در جهت مدیریت بازیافت اینگونه پسماندها برنامه عملیاتی تدوین گردد.