۲۵اسفند/۹۲

برگزاري كارگاه آموزشي راهكارهاي حفاظت از گونه سمندر امپراطور در دزفول

كارگاه آموزشي راهكارهاي حفاظت از گونه در خطر انقراض سمندر امپراطور در روز شنبه 24 اسفند ماه در محل دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول از سوي اداره حفاظت محيط زيست شهرستان دزفول با همكاري مؤسسه خزنده شناسان پارس برگزار گرديد.

در ابتداي اين كارگاه آموزشي ، آقاي فرهاد قلي نژاد رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان دزفول ضمن خير مقدم به شركت كنندگان در اين كارگاه آموزشي گفت : سمندر امپراطور و يكي از گونه هاي مهم و در خطر انقراض جهاني بوده كه بدليل محدوديت زيستگاهي و كاهش جمعيت در فهرست سرخ اتحاديه جهاني حفاظت از منابع طبيعي و محيط زيست (IUCN ) قرار گرفته و زيستگاه اين گونه ارزشمند به شمال خوزستان و جنوب استان لرستان محدود مي گردد و هدف از برگزاري كارگاه آموزشي مذكور تلاش و هماهنگي در جهت حفظ اين گونه در شمال خوزستان مي باشد ، در اين كارگاه آموزشي رؤساء ، كارشناسان و مأموران اجرايي ادارات حفاظت محيط زيست شهرستانهاي دزفول ، انديمشك ، انديكا ، مسجد سليمان ، مديران و كارشناسان تشكلهاي محيط زيست شمال خوزستان و كارشناسان راه آهن ناحيه زاگرس حضور داشته و نظرات و راهكارهاي حفاظت از اين گونه طرح و بررسي گرديد.

۱۴اسفند/۹۲

(( آيين درختكاري در مدرسه محيط زيستي ، دبستان معلم ))

با فرا رسيدن 15 اسفند ماه و آغاز هفته منابع طبيعي ، آيين درختكاري در دبستان معلم اولين مدرسه محيط زيست خوزستان با كاشت نهال برگزار گرديد .

فرهاد قلي نژاد رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان دزفول در اين آيين گفت : « درختكاري از جمله امور مهم محيط زيستي است و درخت نقش اساسي را در كنترل آلاينده ها و توليد اكسيژن دارد و در سالهاي اخير اقدامات مطلوبي در راستاي كاشت درخت و توسعه فضاي سبز در شهرستان دزفول انجام پذيرفته است كه اقدامات سازمان پارك ها و فضاي سبز دزفول بسيار مهم و برجسته مي باشد و فضاي سبز موجود نيازمند مشاركت شهروندان در نگهداري و مراقبت از درختان كاشته شده ميباشد . »

در اين آيين دانش آموزان به همراه آموزگاران مبادرت به كاشت نهال درخت در مدرسه نمودند .

شايان ذكر است دبستان معلم در راستاي ارائه آموزشهاي لازم محيط زيستي به دانش آموزان از سوي اداره حفاظت محيط زيست دزفول به عنوان اولين مدرسه محيط زيست خوزستان انتخاب گرديد و هم اكنون آموزشهاي لازم بويژه طرح آموزشي ملي محيط يار در اين مدرسه آغاز شده است .

۱۰اسفند/۹۲

كشف 12 قطعه پرنده وحشي و رها سازي در طبيعت دزفول

در گشت و كنترل در شهر دزفول ، مأموران يگان حفاظت محيط زيست دزفول از يك باب مغازه 11 قطعه پرنده وحشي ، 12 قطعه پرنده زنده شامل 2 قطعه دراج ، 7 قطعه تيهو ، يك قطعه مرغ مينا ، يك قطعه طرقه و يك قطعه سار كشف و پس از دستگيري متخلف و معرفي به دادگستري پرندگان مذكور در طبيعت و در منطقه شكار ممنوع قلعه شاداب رها سازي گرديدند .

فرهاد قلي نژاد رئيس اداره حفاظت محيط زيست دزفول در اين خصوص گفت : « زنده گيري ، عرضه و فروش گونه هاي جانوري و اجزاي آنها بدون اخذ مجوز هاي لازم ممنوع و غير قانوني است و موجب خروج گونه هاي جانوري از زيستگاههاي اصلي و در نهايت مرگ و مير گونه ها مي گردد .                   ميگردد . و از شهروندان تقاضامند است در صورت مشاهده هرگونه عرضه و فروش گونه هاي وحشي موارد را جهت دستگيري و پيگيري لازم به اين اداره اطلاع دهند . »

شايان ذكر است پرونده متخلف مذكور به دادگستري با دادخواست مطالبه دوازده ميليون ريال ارائه گرديد.

۲۹بهمن/۹۲

برگزاري نشست هم انديشي تشكل هاي غير دولتي محيط زيستي در شمال خوزستان

نشست هم انديشي تشكل هاي غير دولتي محيط زيستي  شمال خوزستان ( سمن ها )  با حضور  آقاي مهندس لاهيجان زاده مدير كل حفاظت محيط زيست خوزستان ، كارشناس مسئول آموزش و تشكل هاي  مردمي محيط زيست خوزستان ، رئيس اداره حفاظت محيط زيست دزفول و مسئولين تشكل هاي محيط زيست شهرستان هاي دزفول و انديمشك در دزفول برگزار گرديد . در ابتداي اين نشست آقاي امين اله محراب مسئول انجمن آوان سبز دزفول ضمن خير مقدم به حاضرين هدف از برگزاري  نشست هم انديشي را طرح مسائل و مشكلات تشكل ها و هم انديشي در خصوص مسائل محيط زيست استان خوزستان عنوان نمودند . همچنين فرهاد قلي نژاد رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان دزفول در اين نشست گفت « خوشبختانه تشكل هاي غير دولتي فعالي در شهرستان هاي دزفول و انديمشك شكل گرفته كه همكاري فراواني را در آموزش جوامع محلي و حفاظت از محيط زيست دارند و اميد است با برنامه ريزي لازم و با توجه به توان تشكل هاي مذكور شاهد همكاري بيشتر باشيم . »

در ادامه نيز مسئولين تشكل هاي محيط زيستي به بيان ديدگاهها ، مشكلات و همچنين پيشنهادات خود پيرامون مسائل محيط زيستي منطقه شمال خوزستان بويژه آموزش شهروندان پرداختند . و در پايان آقاي مهندس لاهيجان زاده مدير كل حفاظت محيط زيست خوزستان با اشاره به جايگاه شهرستان دزفول و منطقه شمال خوزستان در حوزه محيط زيست گفت « تشكل هاي محيط زيستي از جايگاه مهمي در حفاظت از محيط زيست و همكاري با سازمان حفاظت محيط زيست برخودار و طرح آموزشي محيط يار يكي از مهمترين اقدامات آموزشي اداره كل محيط زيست خوزستان بوده است و اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان علاقه مند و نيازمند همكاري همه تشكلهاي محيط زيست در حفاظت از محيط زيست استان است . » در اين نشست مسئولين و نمايندگان تشكل هاي غير دولتي آوان سبز ، حاميان طبيعت دز ، دوستداران محيط زيست شهيون ، انجمن كوهنوردان دزفول ، انجمن سبز انديمشك حضور داشتند وبه ارائه مطالب خود پرداختند .