پاکسازی جنگل پارک ملی دز توسط انجمن طبیعت زیبا

در جهت اشاعه فرهنگ زیست محیطی و آموزش محیط زیست برنامه پاکسازی جنگل پارک ملی دز توسط دوستداران طبیعت، انجمن طبیعت زیبای میانرود برگزار و در این برنامه پاکسازی علاقه مندان به ططبیعت به جمع آوری زباله در جنگل و ارائه آموزش به گردشگران پرداختند و بر اهمیت حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی ان تاکید گردید.

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.