برگزاری نشست کارگروه آموزش همگانی محیط زیست در دزفول

در مورخه 15 آبانماه اولین نشست کارگروه آموزش همگانی محیط زیست شهرستان دزفول در محل فرمانداری دزفول با حضور مسئول امور اجتماعی فرمانداری ویژه دزفول و ادارات مرتبط برگزار گردید. در ابتدای این نشست فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول هدف از تشکیل و برگزاری نشست کارگروه را اجرای بند الف ماده 189 قانون برنامه پنجم توسعه عنوان و گفت:((آموزش محیط زیست و مفاهیم آن در راستای ارتقاء فرهنگ محیط زیستی جامعه از مهمترین مکانیزمهای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آن است. و هدف از تشکیل کارگروه آموزش همگانی نیز اجرای برنامه های آموزشی در جهت تحقق بند الف ماده189 برنامه پنجم توسعه در شهرستان دزفول و هماهنگی لازم به منظور هدفمند نمودن برنامه های آموزش محیط زیست می باشد.)) و همچنین آقای هدایت مسئول امور اجتماعی فرمانداری دزفول نیز ضمن تاکید بر برگزاری منظم و ماهیانه نشست کارگروه خواستار مشارکت کلیه دستگاههای اجرایی شهرستان در راستای اجرای برنامه های آموزشی شدند. و در ادامه پس از بحث و گفتگو پیرامون موضوع مصوب گردید کلیه ادارات مرتبط برنامه های آموزشی قابل اجرا در سال 90 و 91 خود را به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.