رفع تصرف شش هکتار در پارک ملی و منطقه حفاظت شده دز

پس از پیگیری فراوان 6 هکتار از اراضی تصرف شده پارک ملی و منطقه حفاظت شده دز خلع ید و اراضی مذکور از دست متصرفین خارج گردید. فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این باره میگوید: ((اراضی مذکور در سالهای اخیر به تصرف افراد سودجو در آمده که با اخذ دستور قضایی از گسترش اراضی تصرفی جلوگیری و پس از ارائه شکواییه و نتیجه حقوقی اراضی مذکور خلع ید و رفع تصرف گردیده است و در این خصوص همکاری و پیگیری مراجع قضایی در حفاظت از حقوق بیت المال  و اراضی ملی قابل تقدیر است. )) .شایان ذکر است پارک ملی و منطقه حفاظت شده دز آخرین بازمانده جنگل های نیمه گرمسیری ایران و زیستگاه اصلی گونه نادر گوزن زرد ایرانی است که در حاشیه رودخانه دز واقع می باشد.

1 دیدگاه برای “رفع تصرف شش هکتار در پارک ملی و منطقه حفاظت شده دز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.