بهره برداری از دومین دستگاه امحاء زباله های عفونی بیمارستان بزرگ دزفول

در روز پنجشنبه با مهندس پاپی زاده نماینده محترم مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی ،امام جمعه موقت شهرستان دزفول ،فرماندار دزفول ،رئیس دانشکده علوم پزشکی دزفول ، رئیس اداره حفاظت محیط زیست و اعضای شورای اسلامی شهر دزفول دومین دستگاه غیر سوز امحاء بهداشتی زباله های عفونی بیمارستان بزرگ دزفول به بهره برداری رسید. فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول در این باره می گوید:(( در راستای ارتقائ وضعیت بهداشتی و محیط زیستی شهرستان دزفول به پیگیری فراوان و همکاری و اقدام دانشکده علوم پزشکی دزفول دومین دستگاه امحاء بهداشتی پسماندهای عفونی در بیمارستان بزرگ دزفول به بهره برداری رسید. که از تلاش و اهتمام ریاست دانشکده علوم پزشکی دزفول تشکر و فدردانی میگردد. همچنین رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول با اشاره به وضعیت پسماندهای پزشکی دزفول می گوید:(( با بهره برداری از دومین دستگاه امحاء زباله های عفونی تعداد دستگاههای مذکور در شهرستان به سه دستگاه رسیده و هم اکنون کلیه پسماندهای عفونی بیمارستان های دزفول به روش بهداشتی امحاء و بی خطر سازی میگردد. و امید است با خرید و نصب چهارمین دستگاه امحاء زباله عفونی در دزفول پسماند عفونی کلیه درمانگاهها و مطب ها نیز به روش بهداشتی امحاء گردد )) شایان ذکر است پسماندهای عفونی جزء پسماندهای ویژه محسوب که به دلیل شرایط خطرناکی نیازمند مدیریت ویژه می باشند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.