آلودگی شدید رودخانه دز بدلیل تخلیه رسوبات

در مورخه پنجم شهریور ماه تخلیه رسوبات سد تنظیمی دز  در محدوده شهری دزفول  موجب آلودگی شدید رودخانه دز گردیده که آلودگی مذکور تا حدود 7 ساعت ادامه داشته است. تخلیه رسوبات در رودخانه از پشت سد تنظیمی  دز صورت گرفته و افزایش کدورت آب شیرین موجب خسارت به زیستگاه آبزیان گردیده است. فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول ضمن انتقاد از اینگونه اقدامات مخرب محیط زیست در این باره میگوید:(( هرساله تخلیه آنی رسوبات پشت سدهای تنظیمی رودخانه دز بدون مجوز  زیست محیطی موجب افزایش کدورت آب و آلودگی شدید اکوسیستم آبی میگردد  که بدلیل کاهش اکسیژن محلول خسارتهای فراوانی را به زیستگاه آبزیان آب شیرین وارد می آورد.  و هم اکنون کارشناسان این اداره در حال تخمین میزان تلفات آبزیان و خسارت وارده به رودخانه دز  و بررسی علت تخلیه رسوبات در فصل تابستان بوده و از مسئولین سازمان آب و برق خوزستان بویژه شبکه بهره برداری آبیاری ناحیه شمال خوزستان درخواست گردیده است که علت آلودگی مذکور را سریعا اعلام نمایند. )) شایان ذکر است رودخانه زیبای دز سومین رودخانه پرآب کشور بوده که علاوه بر نقش حیاتی در استان خوزستان زیستگاه گونه های جانوری آبزیان مهمی چون انواع ماهیان گرم آبی  گونه در خطر انقراض لاک پشت فراتی است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.