نظارت بر افزایش سهم سرانه فضای سبز دزفول در سال 91

فضای سبز و کاشت درخت ،توسعه و افزایش سهم سرانه فضای سبز در هر شهر یکی از نیازهای محیط ریستی شهر و شهروندان بوده و از مهمترین اقدامات عمران و آبادانی هر شهر محسوب میگردد. فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول ضمن اشاره به فواید فضای سبز و کارکردهای مطلوب محیط زیستی آن می گوید: توسعه فضای سبز علاوه بر آثار مطلوب روانی بر شهروندان در کاهش درجه حرارت ،کاهش و کنترل آلاینده های محیط زیست بویژه کنترل آلودگی های هوا و صوت موثر بوده و نقش بسزایی در تعادل میکرو کلیمای هر منطقه دارد .ایشان با اشاره به اقدامات شهرداری های شهرهای دزفول بویژه سازمان پارکها و فضای سبز دزفول در توسعه پارکها و فضای سبز در سالهای اخیر میزان سهم سرانه فضای بز شهر دزفول را 17 متر مکعب اعلام نموده و عنوان نمودند که از کلیه شهرداری های شهرستان برنامه توسعه و افزایش سهم سرانه فضای سبز شهری بویژه طرح پروژه احداث کمربندهای سبز در سال 91 در راستای اجرایی نمودن اهداف برنامه پنجم توسعه از سوی این اداره درخواست گردیده است و اداره حفاظت محیط زیست دزفول ضمن بررسی نظارت لازم را بر توسعه فضای سبز اعمال خواهد نمود و امیدواریم شهرداران محترم شهرستان دزفول با جدیت نسبت به کاشت و توسعه فضای سبز با توجه به فراهم بودن شرایط کاشت درخت در دزفول بویژه خاک حاصلخیز و آب فراوان اقدام نمایند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.