جنگل های زاگرس شمال خوزستان زیستگاههای ارزشمند و غنی

جنگل های زاگرس در شمال استان خوزستان بویژه محدوده شهرستان دزفول در مناطق کوهستانی چون سالند،کینو ،هفت تنان ،کوه اسفندیاری و لنگر با پوشش جنگلی بلوط ،بادام ،کلخنگ و بنه زیستگاه غنی جانوران مهم و حمایت شده ای چون خرس ،پلنگ ،بزکوهی ،کبک و تیهو ،سنجاب ایرانی و جانوران در خطر انقراضی چون سمندر امپراطور (لرستانی ) است و این جنگل ها در مناطق سالند و کینو رویشگاه گیاه لاله واژگون یکی از آثار طبیعی ملی ایران است .و محدوده این جنگلها برخوردار از جاذبه های زیبا نظیر آبشار شوی ،غار شوی ،غار هفت تنان ،دریاچه تمی و چشمه های بیشمار است. به همین دلیل در سالهای گذشته تاکنون بخشی از مناطق این زیستگاهها جهت حفاظت بیشتر از سوی اداره حفاظت محیط زیست دزفول به عنوان منطقه تیراندازی و شکار ممنوع هفت تنان ،اثر طبیعی ملی شوی پیشنهاد و منطقه تیراندازی و شکار ممنوع قلعه شاداب در سال 1387 تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است .امید است با شناسایی بیشتر توانایی های طبیعی مناطق زاگرس و آگهی مناطق ارزشمند به عنوان مناطق تحت حفاظت در جهت حفاظت از این زیستگاههای ارزشمند تلاش گردد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.