برگزاری اولین کارگروه مدیریت پسماندهای دزفول در سال 91

اولین نشست کارگروه مدیریت پسماندهای شهرستان دزفول با حضور فرماندار محترم و اعضای کارگروه در فرمانداری دزفول برگزار گردید در این نشست پس از ارائه گزارشی از وضعیت پسماندهای شهرستان دزفول ؛آقای مهندس قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول ضمن اشاره به فعال بودن کارگروه مدیریت پسماندها در پنج سال گذشته تاکنون در دزفول ،دستاوردهای این کارگروه را در مدیریت پسماندهای شهرستان بسیار موثر ارزیابی و با توجه به گستردگی شهرستان و جمعیت آن تشکیل منظم نشستهای کارگروه و اجرایی نمودن مصوبات آن را در رفع مشکلات پسماند شهرستان بسیار ضرو.ری و مفید دانستند و در ادامه مهندس احسانی نیا سرپرست فرمانداری دزفول نیز این کارگروه و رسیدگی به مشکلات پسماند را از مهمترین مسائل شهرستان عنوان و بر اجرایی نمودن مصوبات آن تاکید نمودند. در این کارگروه مسائل مهمی چون احداث کارخانه بازیافت زباله دزفول ،پاکسازی ساحل رودخانه دز ،جلوگیری از ریزش زباله به رودخانه دز از تفریحگاههای ساحلی و همچنین پاکسازی ورودی های شهرستان دزفول بررسی گردیدند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.