((کنترل و مهار 6 فقره آتش سوزي در سطح پارك ملي و منطقه حفاظت شده دز))

با تلاش و فداكاري محيط بانان سخت كوش در سه ماهه اول سال جاری  6 فقره آتش سوزي در سطح جنگل پارك ملي و منطقه حفاظت شده دز در شهرستان دزفول مهار و كنترل گرديد .در اين آتش سوزيها كه بدلايل غير عمدي بويژه عدم احتياط گردشگران و سرايت آتش به جنگل رخ داده بود با تلاش بموقع محيط بانان در مجموع در سطح 1600 متر مربع مهار واز خسارت به زيستگاه غني جنگل دز جلوگيري بعمل آمد . فرهاد قلي نژاد رئيس اداره حفاظت محيط زيست دزفول تشكيل كشيك هاي شبانه روزي مأموران و محيط بانان، اعلام وضعيت آماده باش، ،هماهنگي با ارگانها و دستگاههاي اجرايي مرتبط و مسئولين شهري ، اطلاع رساني به شهروندان و ساكنين روستاهاي همجوار منطقه و بويژه مشاركت جوامع محلي را مهمترين عوامل كنترل و مهار آتش سوزيها و جلوگيري از خسارت به زيستگاه عنوان و از تلاش محيط بانان سخت كوش منطقه و مشاركت همياران تشكر نمودند .آتش سوزي سطح جنگل هاي حاشيه رودخانه دز همه ساله با شروع فصل گرما و كاهش رطوبت از مهمترين عوامل تخريب زيستگاههاي غني جنگل دز ميباشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.