آلودگی شدید هوای دزفول در اثر وقوع پدیده ریزگردها

در پی وزش بادهای شدید ورود ذرات ریزگرد به استان خوزستان از بیابانهای عراق و سوریه موجب آلودگی شدید هوا در سطح شهرستان دزفول در روز سه شنبه مورخه 30/3/91 گردیده و بیشترین غلظت ذرات در ساعت 9 صبح 4900 میکروگرم بر مترمکعب (32 برابر حد استاندارد ) از طریق ایستگاه سنجش آلودگی هوای دزفول اندازه گیری گردیده است. بنابراین از عموم شهروندان تقاضامند است ضمن خودداری از ترددهای غیرضروری در فضای باز ،در هنگام تردد و خروج از منزل از ماسک استاندارد استفاده و مصرف شیر را در برنامه غذایی خود قرار دهند . ))

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.