برگزاری نشست هم اندیشی تشکلهای غیر دولتی محیط زیست در دزفول

در اخرین روز هفته محیط زیست نشست هم اندیشی تشکل های غیردولتی محیط زیست (NGO) با حضور مدیران و اعضای هیات مدیره تشکل های غیر دولتی فعال در محیط زیست انجمن اوان سبز دزفول و انجمن کوهنوردان دزفول در اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول برگزار گردید. در این نشست فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول هدف از برگزاری این نشست را بررسی مسائل و مشکلات فعالیت این تشکل ها در حوزه محیط زیست عنوان و تشکلهای غیردولتی محیط زیستی دزفول را از جمله تشکل های فعال کشور دانسته که در طی سال برنامه ها و فعالیتهای مختلف و منتوعی را در زمینه محیط زیست انجام میدهند و ایشان با اشاره به تاکید ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست کشور مبنی بر فرهنگ سازی محیط زیست در سال 91 خواستار برنامه ریزی منظم و هدفمند فعالیتهای تشکل های محیط زیست شهرستان در زمینه آموزش و فرهنگ سازی محیط زیست شدند. در این نشست مسئولین تشکلهای غیردولتی محیط زیست نیز ضمن گزارشی از فعالیتهای خود در سال 90 پاره ای از مشکلات خود را در زمینه فعالیت های محیط زیستی ارائه و در پایان ضمن جمع یندی اهداف و برنامه ها مقرر گردید در راستای سامان دهی فعالیتهای آموزشی تشکلهای غیردولتی در زمینه محیط زیست کمیته ای تحت عنوان آموزش و فرهنگ سازی با عضویت ادارات مرتبط و تشکل های مذکور به منظور اجرای برنامه های آموزشی در شهرستان دزفول تشکیل گردد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.