بیانیه رسمی

 

باطلاع شهروندان گرامی می رساند در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی مبنی بر تخریب زیستگاه گونه در معرض خطر انقراض سمندر امپراتور در محل احداث جاده کوهستانی دسترسی به روستای شوی واقع در بخش شهیون این شهرستان، طی بازدید صورت گرفته در معیت نمایندگان ادارات امور عشایر، منابع طبیعی و آبخیزداری، نماینده انجمن های محیط زیستی و پیمانکار پروژه مذکور از محل مورد اشاره، هیچ گونه آثاری از تخریب و تعارض به زیستگاه گونه مذکور بواسطه عملیات راهسازی درحال اجرا وارد نگردیده و همچنین ضمن دارا بودن فاصله طولانی راه احداثی با چشمه عنوان شده، سقوط و ریزش اجرام و تخته سنگ های موجود ناشی از فرسایش طبیعی در سالهای گذشته می باشد که این امر نیز اختلالی در سیر طبیعی این گونه نخواهد داشت. لذا خاطر دوستداران طبیعت و مداففان محیط زیست را معطوف میدارد که این اداره ضمن پیگیری تمامی شکایات در زمینه مسائل محیط زیستی و متولی اصلی در  پیشگیری از حوادث مشابه، مراتب قدردانی خود را از دغدغه مندی و توجه عموم علاقمندان به این حوزه را ابراز میدارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.