شکار غیرمجاز خط قرمز محیطبانان دزفول

حافظان طبیعت از شکار غیر مجاز در جنگلهای دزفول پیشگیری کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول، با حضور به موقع و برقراری گشت و کنترل ماموران اجرایی این اداره در جنگلهای حاشیه شهرستان، موفق به دستگیری متخلفین پیش از انجام هرگونه صید و شکار غیر مجاز گشتند.
رضا قپانچی پور رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول به اشراف محیطبانان این اداره به طبیعت و زیستگاه های حساس این شهرستان اشاره کرد و عنوان داشت، هرگونه تعدی به محیط زیست برابر با قانون خط قرمز این اداره بوده و با هرگونه تخلفی در این زمینه برخورد جدی خواهد شد.
گفتنیست، طی گشت و کنترل روز گذشته محیطبانان در جنگلهای زاویه تعداددو قبضه اسلحه شکاری و تعدادی تور صیادی از شکارچیانو صیادان غیر مجاز کشف و ضبط گرد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.