دومین محموله پسماند ویژه کشاورزی در دزفول منتقل شد


معاون اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول از انتقال یک تن ظروف خالی سموم کشاورزی از این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول، عملیات نظارت بر حمل، بارگیری و انتقال نزدیک به یک تن پسماند ویژه کشاورزی از شرکت کشت و صنعت شهید رجایی به استان اصفهان به منظور بی خطر سازی توسط کارشناسان این اداره صورت پذیرفت.

مسعود نوری پور معاون اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول به بیماری زایی و سمیت این پسماندهااشاره کرد و افزود، پسماندهای ویژه کشاورزی مواد و محصولات آلوده به سموم دفع آفات نباتی، کودهای شیمیایی، پسماند دامپزشکی، باقیمانده غیر قابل استفاده مواد و داروهای شیمیایی و بذور و محصولات تراریخته غیر قابل مصرف و فاقد شناسنامه زیست محیطی می باشند که قبل از دفع این پسماندها لازم است مورد عملیات بی خطر سازی قرار گیرند.

ایشان ضمن تقدیر از شرکت کشت و صنعت شهید رجایی بعنوان واحد پیش رو در زمینه امحاء پسماندهای ویژه کشاورزی عنوان کرد، محموله مذکور بعنوان دومین محموله این شرکت با وزن نزدیک به یک تن بوده که جهت انجام عملیات بی خطر سازی به شرکت ره پویان صالح فعال و مجاز در این زمینه منتقل گردید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.