آلودگی هوای دزفول 24 برابر استاندارد هوای سالم

پدیده ریزگرد با ورود ذرات معلق در 24 ساعت گذشته موجب آلودگی شدید هوای شهرستان دزفول گردید. منشا ریزگردهای منتشر شده در هوا ناشی از وزش بادهای شدید در کشور عراق و سوریه بوده که موجب انتقال ذرات ریزگرد به کشور ایران بویژه خوزستان گردیده است. در طی شبانه روز گذشته بیشترین ذرات ریزگرد از طریق ایستگاه سنجش آلودگی هوای دزفول 3625 میکروگرم بر مترمکعب در ساعت 23 اندازه گیری و ثبت گردیده است که این میزان 24 برابر استانداردهای زیست محیطی هوای سالم است. و از ساعت 24 روند آلودگی هوا با کاهش میزان ذرات رو به کاهش است و میزان ذرات در ساعت 10 صبح امروز چهارشنبه سوم خرداد ماه 1451 میکروگرم بر مترمکعب(10 برابر استاندارد هوای سالم) اندازه گیری گردیده است. با توجه به آلودگی هوای شهرستان از عموم شهروندان عزیز بویژه کودکان و سالخوردگان تقاضامند است از تردد های غیر ضروری در فضای باز پرهیز و در جهت کاهش اثرات آلودگی هوا بر سلامتی از ماسک استاندارد استفاده و شیر و لبنیات بیشتری در برنامه غذایی مصرف نمایند. باشند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.