برگزاری کارگروه کاهش آلودگیهای محیط زیست دزفول

اولین نشست کارکروه کاهش آلودگیهای محیط زیست شهرستان دزفول در تاریخ 19/2/91 با حضور مهندس جمال شاکری معاونت محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان در مرکز تحقیقات زیست محیطی شمال خوزستان بر گزار گردید در این کارگروه که معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی دزفول ،رئیس اداره صنایع و معادن دزفول و رئیس شرکت شهرکهای صنعتی ،آبفا و شهرداری دزفول حضور داشتند ؛مهندس فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول ضمن خیر مقدم اهداف تشکیل کارگروه مذکور را کاهش آلاینده های محیط ز یست در سطح شهرستان در راستای اهداف برنامه پنجم توسعه و جلوگیری از آلودگیهای محیط زیست و کاهش آلودگیها با هم اندیشی و تعامل دستگاههای اجرایی مسئول و ارائه راهکارهای موثر و مفید عنوان و خواستنار همراهی و همکاری کلیه دستگاههای اجرایی شهرستان و استان در اجرایی نمودن مصوبات کارگروه مذکور گردیدند. و در ادامه آقای مهندس شاکری معاونت محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیبست خوزستان نیز ضمن اشاره به جایگاه و اهمیت محیط زیست و ضرورت جلوگیری از آلودگی محیط زیست و کاهش آلاینده ها به وظایف سایر دستگاههای اجرایی در همکاری با محیط ز یست در کنترل و کاهش آلودگیهای محیط زیست اشاره و جهت پیگیری مصوبات کارگروه از طریق دستگاههای اجرایی استان اعلام آمادگی نمودند. در این نشست کاهش و کنترل آلودگی رودخانه دز ،کنترل آلودگی هوا و تصفیه فاضلاب شهری ،کاهش صنایعه آلاینده سطح شهرستان و احداث کارخانه بازیافت پسماند شمال خوزستان مهمترین محور های کاری کارگروه تعیین گردیدند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.