روز طبیعت گرامی باد

۱۳ فروردین ماه روز طبیعت و فرصتی برای حفظ محیط زیست بر سبز اندیشان مغتنم و گرامی باد.

روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.