رهاسازی 12 قطعه سمندر امپراطور (لرستانی ) در زیستگاه طبیعی

پس از اطلاع رسانی لازم از سوی مرکز تحقیقفات زیست محیطی شمال خوزستان (دزفول ) از طریق چاپ و توزیع بروشور و پوستر و همپنین بخش اطلاعیه های متعدد از طریق رسانه ها در اسفند ماه 90 و فروردین ماه 91 تعداد 12 قطعه گونه در خطر انقراض سمندر امپراطور یا سمندر لرستانی توسط یکی از شهروندان در حین عرضه و فروش در بازار شهر اهواز خریداری و به مرکز تحقیقات زیست محیطی شمال خوزستان در دزفول تحویل که پس از بررسی های لازم در یکی از زیستگاههای اصلی گونه در منطقه کوهستانی دژ محمدعلی خان واقع در شمال شهرستان دزفول رهاسازی گردیده و سمندر های مذکور به زیستگاه طبیعی خود بازگشتند. فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول اطلاع رسانی گسترده به شهروندان پیرامون اهمیت این گونه و وضعیت آن را علت کشف گونه های مذکور عنوان و اشاره نمودند که در دو سال اخیر با اطلاع رسانی و گشت و نظارت های لازم در زیستگاههای سمندر امپراطور در حوزه شهرستان دزفول هیچگونه موارد زنده گیری و عرضه و فروش در سطح شهرستان دزفول مشاهده نگردیده است و امیدواریم با حفاظت از زیستگاههای این گونه شاهد افزایش جمعیت آن باشیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.