برگزاری کارگروه تخصصی مسائل و مشکلات ناشی از تخلیه فاضلاب در شهرستان دزفول

 

کارگروه تخصصی مسائل و مشکلات ناشی از تخلیه فاضلاب، در محل فرمانداری ویژه شهرستان دزفول برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول، مشکلات ناشی از تخلیه فاضلاب در مناطق غیر مصوب در شهرستان دزفول طی یک کارگروه تخصصی با حضور دستگاه های متولی در فرمانداری ویژه این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
رضا قپانچی پور سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص اظهار داشت؛.در این کارگروه که با حضور کارشناسان و روسای ادارات و دستگاه های متولی تشکیل گردیده بود، مسائل و چالش های زیست محیطی شهرستان در حوزه فاضلاب شهری و رودخانه دز مورد بررسی و ارائه راهکارهای اجرایی  قرار گرفت.


ایشان ادامه داد؛  تخلیه غیر اصولی و دفع فاضلاب شهری در رودخانه دز و زهکش های کشاورزی حاشیه شهرستان از موضوعات بسیار مهمی است که با توجه به اینکه مستقیما بر روی سلامت و بهداشت عمومی شهروندان تاثیر مستقیم دارد لازم است که با حساسیت ویژه ایی مورد بررسی و رفع نقص قرار گیرد تا از انتشار بار آلودگی در سطح شهرستان و انتقال آن به رودخانه دز جلوگیری بعمل آید.
لازم به ذکر است کارگروه مذکور به دبیری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول تشکیل گردید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.