شهادت امام علی النقی علیه السلام تسلیت باد

سلام بر مردی که چراغ فروزان هدایت بود و یاور و راهنمای همیشه امت…
کتاب دانایی و پارسایی و زهد را به هم درآمیخته بود و از مدینه تا سامرا، نور و روشنایی ریخته بود.

عروج مظلومانه دهمین مشعل فروزان آسمان هدایت، امام علی النقی علیه السلام تسلیت باد.
روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.