تحویل یک فرد لک لک به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول

به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول؛ دوستداران حیات وحش یک فرد لک لک آسیب دیده را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول تحویل دادند.

رضا قپانچی پور رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص اظهار داشت؛ این لک لک آسیب دیده توسط کارکنان محترم واحد HSEشرکت قند برکت کشف و پس انجام درمان اولیه تحویل این اداره گردیده است.
ایشان ضمن تقدیر از این اقدام شایسته افزود؛ خوشبختانه در سالیان اخیر توجه عمومی نسبت به حیات وحش و احقاق حقوق آنان بین افراد جامعه فزونی یافته که این امر را نشانه ای از ارتقاء سطح فرهنگ زیست محیطی و اهمیت این مقوله دانست.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.