دستگیری شکارچی غیر مجاز پرنده حمایت شده دراج در دزفول


شکارچی غیر مجاز  توسط محیطبانان اداره حفاظت محیط زیست دزفول دستگیر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول؛ مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول موفق به دستگیری یک نفر شکارچی غیر مجاز گشتند.
رضاقپانچی پور رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول ضمن تایید این خبر اظهار داشت؛ طی گشت و کنترل مامورین یگان حفاظت این اداره در زیستگاه های حاشیه شهرستان، موفق به دستگیری یک نفر شکارچی غیر مجاز پرنده حمایت شده دراج گشتند.
ایشان ادامه داد ؛ از متخلف مذکور لاشه دو قطعه پرنده دراج و یک قبضه اسلحه شکاری کشف و ضبط گردید، که پس از تفهیم اتهام جهت سیر مراحل قانونی رسیدگی به تخلف صورت گرفته به مراجع قضایی معرفی گردید.
وی افزود؛ پرنده دراج یکی از گونه حمایت شده و تحت حفاظت سازمان محیط زیست میباشد که متاسفانه بدلیل تخریب زیستگاه و شکار غیر مجاز به شدت در معرض خطر انقراض قرار دارد.
شایان ذکر است
برابر با مصوبه ۴۴۳ شورای عالی حفاظت از محیط زیست بهای ضرر و زیان وارده بر محیط زیست بازای شکار غیر مجاز هر قطعه پرنده حمایت شده دراج،برای گونه نر ۶ میلیون ریال و برای گونه ماده سه برابر مبلغ مذکور تعیین گردیده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.