اجرای وبینار آموزشی محیط زیست در شهرستان دزفول


وبینار آموزشی آشنایی با محیط زیست و اثرات چند جانبه آلودگی ها بر جوامع بشری در شهرستان دزفول برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول؛ دوره آموزشی مجازی آشنایی با محیط زیست و اثرات چند جانبه آلودگی بر جوامع بشری در دبیرستان فرزانگان شهرستان دزفول برگزار شد.

رضا قپانچی پور رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص تصریح کرد؛ این وبینار که با استقبال کم نظیر دانش آموزان، دبیران و مسئولین این دبیرستان مواجه شده بود، با همت کارشناسان این اداره برگزار گردید.
وی افزود؛ در این دوره آموزشی توجه دانش آموزان دوره دوم دبیرستان به بحث آلودگی های زیست محیطی و تاثیرات آن بر حیات انسانها متمرکز و با ارائه مصداق ها و نمونه های بارز در سطح شهرستان به خود معطوف داشت.
ایشان ادامه داد؛ هدف از اجرای برنامه های آموزشی در جامعه هدف مشابه، نهادینه کردن فرهنگ زیست محیطی و جلب مشارکت عمومی در حفاظت از محیط زیست میباشد و بر تاثیر مفید آن بر اذهان تاکید نمود.
شایان ذکر است با توجه به شیوع بیماری کرونا و محدودیت های موجود، برنامه های آموزشی این اداره بصورت منظم در فضای مجازی به مرحله اجرا خواهد رسید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.