جلسه رفع مشکلات برخی واحدهای تولیدی شهرستان دزفول

جلسه ای در روز شنبه ۹۹/۱۰/۱۳ با حضور رؤسای ادارات حفاظت محیط زیست، صمت و ریاست شرکت شهرک های صنعتی شهرستان و برخی مدیران صنایع به منظور رفع مشکلات این واحدهای صنعتی برگزار گردید.

رضا قپانچی پور رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: «با توجه به شعار سال که توسط مقام معظم رهبری تبیین فرموده اند و اهتمام مسئولین به رفع موانع تولید، جلسه ای با حضور مسئولین مربوطه و به همین منظور برگزار گردید.»

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول همچنین گفت: «در این جلسه مشکلات مختلف این واحدها منجمله مشکلات محیط زیستی آنها بررسی و تصمیمات و راهکارهای متناسبی در این خصوص اتخاذ و اندیشیده شد.»

وی افزود: «در پایان این جلسه از دو واحد صنعتی بسته بندی قند خوبان و بسته بندی فرآورده های پروتئینی بازدید میدانی انجام و مسائل مربوط به این واحدها از نزدیک مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.»

قپانچی پور در ادامه گفت: «اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول ضمن حفظ ضوابط و مقررات محیط زیستی کشور و با تأیید و تأکید بر آنها، تمام تلاش خود را بعمل خواهد آورد تا از واحدهای تولیدی نیز حمایت لازم را در سال جهش تولید بعمل آورد.»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.