بازدید و پایش کارخانجات کاندید صنعت سبز در شهرستان دزفول

روز سه شنبه ۹۹/۱۰/۹ آخرین پایش دوره ای از کارخانجاتی که کاندید انتخاب صنعت سبز شده بودند توسط رئیس و کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول انجام پذیرفت.

رضا قپانچی پور رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: «دو شرکت قارچ جلگه دز و فولاد روهینا جنوب در این پایش بعنوان دو شرکت کاندید، مورد پایش و ارزیابی قرار گرفتند؛ که ارزیابی آنها مثبت برآورد گردیده و گزارشات لازم تهیه، جهت اقدامات بعدی تقدیم اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان گردیده است.»

وی همچنین گفت: «براساس دستورالعمل های مربوطه مواردی چون میزان سرانه فضای سبز، مدیریت پسماند، مدیریت فاضلاب های انسانی و صنعتی، مدیریت مصرف انرژی، بازچرخانی و استفاده مجدد از آب و… از مواردی است که در انتخاب صنایع تحت عنوان صنعت سبز تاثیر بسزایی دارد.»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.