بازدید و گشت پایش شبانه از صنایع شهرستان دزفول

در راستای پایش شبانه عملکرد واحدهای صنعتی، رئیس و معاون اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول از صنایع مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی بازدید نموده و از نزدیک از وضعیت عملکرد واحدهای خدماتی، منابع و کانون های ایجاد آلودگی در منطقه بازدید بعمل آوردند.

مصطفی استاد چینی گر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در خصوص این بازدید و گشت شبانه گفت: «صحت عملکرد واحدهای صنعتی و خدماتی در تمام ساعات شبانه روز حائز اهمیت بوده و ملاک عمل خواهد بود. و در این راستا نحوه فعالیت واحدها در ساعات شب مورد بازدید و پایش قرار می گیرد.»

لازم به ذکر است شهرستان دزفول دارای چهار شهرک صنعتی و چهار مجتمع صنعتی بوده؛ همچنین یک ناحیه صنعتی در شهر سردشت مستقر می باشد. گفتنی است در این شهرکها و مجتمع ها صنایع خرد و کلان فعال هستند که تداوم فعالیت صحیح این واحدها رونق اقتصادی در منطقه را به دنبال خواهد داشت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.