بازدید از روند احداث پناهگاه حیوانات بهار دز

طی بازدید رئیس و کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول از پناهگاه در حال احداث که برای ساماندهی سگ های بلاصاحب تعیین گردیده، برنامه زمانبندی و اقدامات صورت گرفته بررسی شد.

مصطفی استاد چینی گر، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستالن دزفول ضمن گفتگو با تاج پور ( مدیر انجمن حمایت حیوانات بهار دز ) در خصوص روند اجرای پروژه و برنامه های آتی، بر حفظ ارتباط با نهادهای مسئول و ذیربط و رعایت ضوابط و مقررات تأکید ورزید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.