مجازات چهل ضربه شلاق برای مدیریت یکی از شرکت های معدنی در شهرستان دزفول

مالک یکی از شرکت های معدنی مستقر در شهرستان دزفول به دلیل برداشت غیر مجاز  مواد معدنی با پیگیری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول به تحمل چهل ضربه شلاق تعزیری محکوم گردید.

مصطفی استاد چینی گر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: « با پیگیری واحد حقوقی این اداره، مدیریت شرکت برداشت کننده غیر مجاز مواد معدنی به دلیل تخریب محیط زیست و برداشت غیر مجاز به مرجع قضایی معرفی و باتوجه به تخلف صورت گرفته از سوی شرکت و ارائه مستندات لازم، مالک این واحد معدنی به تحمل چهل ضربه شلاق تعزیری محکوم گردید.»

استاد چینی گر در ادامه افزود: « برداشت های غیرمجاز از آبراهه ها ومسیل ها علاوه بر تغییر سیمای طبیعی میتواند منجر به مشکلات متعددی همانند افزایش قدرت تخریبی سیلاب ها شود. بنابراین با واحدهای صنعتی و معدنی که بصورت غیر مجاز اقدام به برداشت مواد معدنی می نمایند و باعث تخریب محیط زیست می گردند طبق قانون و با جدیت لازم  برخورد صورت خواهد گرفت.»

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.