دستگیری متخلف صید غیر مجاز کبوتر وحشی در شهرستان دزفول

در پی گشت و کنترل پرسنل یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول یک نفر متخلف صید غیر مجاز کبوتر وحشی توسط مأموران یگان این اداره دستگیر و از وی تعدادی کبوتر وحشی و یک رشته تور زنده گیری پرندگان کشف و ضبط گردید.

مصطفی استاد چینی گر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: «هرگونه شکار و صید گونه های جانوری وحشی نیازمند اخذ مجوزهای لازم از سازمان حفاظت محیط زیست است و در سال جاری هیچگونه پروانه صید و شکار پرندگان از سوی سازمان حفاظت محیط زیست صادر نگردیده و هرگونه شکار پرنده غیر قانونی است».

گفتنی است عرضه و فروش پرندگان وحشی که بدون مجوز قانونی شکار و صید می گردند موجب کاهش جمعیت این گونه ها در طبیعت می گردد و هرگونه شکار و صید پرندگان وحشی باید با اخذ مجوزهای لازم و رعایت تعداد و نوع قابل شکار و صید باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.