برگزاری جلسه تخصصی مدیریت پسماند های عفونی در شهرستان دزفول

جلسه تخصصی بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای عفونی شهرستان دزفول با دستورکار بررسی عملکرد و بازدهی دستگاه های بیخطرساز پسماند عفونی به روش شیمیایی مستقر در سایت ماهوربرنجی با حضور نمایندگان ادارات فرمانداری، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، مرکز بهداشت، شهرداری، نظام پزشکی و شرکت دانش طب امروز در محل اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول برگزار گردید.

مصطفی استاد چینی گر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول گزارش مبسوطی از شرایط فعلی حاکم بر روند مدیریت پسماندهای عفونی در مطب ها و مراکز درمانی، مشخصات فنی روش فعلی و نظر صریح سازمان متبوع در خصوص عدم تبدیل پسماندهای بیخطر شده به روش شیمیایی به پسماند عادی و حفظ ویژگی های خطرناک پسماندها و مسائل و مشکلات و نابسامانی های فعلی که منجر به ایجاد آلودگی های زیست محیطی و بهداشتی در سایت مزبور و سایت ماهوربرنجی گردیده است را ارائه نمود و با توجه به اینکه پسماندهای بیخطرشده به پسماند ویژه تبدیل می شوند خواستار اعمال نظارت جدی بر نحوه دفن پسماندها شد.

در ادامه جلسه حاضران دیدگاه ها و نظرات خود را بیان نموده و مراتب از نظر تخصصی و فنی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

گفتنی است توجه دقیق به رعایت قانون مدیریت پسماندها و آئین نامه های اجرایی آن بویژه ضوابط و روش های مربوط به مدیریت پسماندهای پزشکی و دستورالعمل چگونگی دفن پسماندهای عادی و ویژه توسط متولیان و تولیدکنندگان انواع پسماند و مدیران اجرایی فرایند مدیریت پسماند عفونی به عنوان مهم ترین مرحله در عملیاتی نمودن فرایند مدیریت پسماندها مورد تائید قرار گرفت و مقرر شد تا آموزش صحیح پرسنل دست اندرکار واحد های درمانی بویژه در مرحله تفکیک پسماند ها  به صورت جدی مورد پیگیری قرار گیرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.