بازدید و پایش وضعیت زیست محیطی بیمارستان تأمین اجتماعی شهرستان دزفول

وضعیت فعالیت و روند عملیات اجرایی و ساخت و ساز  بیمارستان تأمین اجتماعی شهرستان دزفول با توجه به افتتاح و راه اندازی قریب الوقوع آن، توسط رئیس و کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان  مورد بازدید و پایش قرار گرفت.

مصطفی استاد چینی گر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در خصوص این بازدید گفت: « نظر به ضرورت نظارت سازمان متبوع بر مدیریت زیست محیطی واحدهای درمانی، روند احداث تصفیه خانه فاضلاب و همچنین سایت بی خطرسازی پسماندهای عفونی بیمارستان ۹۶ تختخوابی تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به پروتکل های موجود عملیات احداث تصفیه خانه فاضلاب و سایت بیخطرسازی پسماندهای عفونی همزمان با ساخت و ساز مجموعه بیمارستان انجام شده  و در نوبت تحویل آخرین تجهیزات قرار گرفته است ».

گفتنی است این بیمارستان در زمینی به مساحت ۵ هکتار و با زیربنای ۱۳۰۰۰ متر مربع در کوی مدرس احداث شده و در حال حاضر مراحل تکمیل عملیات ساختمانی، محوطه سازی و تجهیز بیمارستان در دست انجام و پیگیری است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.