برگزاری وبینار معرفی گونه در معرض انقراض لاک پشت فراتی و راهکارهای حفاظتی آن در شهرستان دزفول

روز چهارشنبه۹۹/۶/۱۲ اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول با همکاری مرکز تحقیقات باستان شناسی و گردشگری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول و موسسه خزنده شناسان پارس وبینار معرفی گونه در معرض انقراض لاک پشت فراتی و راهکارهای حفاظتی آن را به مدت ۲ ساعت برگزار نمود.

مصطفی استاد چینی گر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول با بیان این خبر گفت: «لاک پشت فراتی از گونه های در معرض انقراض می باشد که قسمتی از زیستگاه آن و سایت احیاء و تکثیر آن در شهرستان دزفول واقع شده است. لزوم آشنایی جوامع محلی، دانشجویان، جوامع صیادی و عموم مردم با این گونه با ارزش به منظور صیانت از این گونه و جلوگیری از صید وکشتار این گونه باعث شد که این اداره آموزش این گروه از جامعه را در دستور کار خود قرار دهد».

وی افزود «از آنجاییکه بدلیل جلوگیری از شیوع بیماری کووید ۱۹ امکان برگزاری چنین آموزش هایی بصورت حضوری فعلا میسر نیست بنابراین وبیناری با موضوع معرفی گونه در معرض انقراض لاک پشت فراتی و راهکارهای حفاظتی آن برگزار که شرکت عموم در آن آزاد و رایگان بود».

لازم به ذکر است مدرس این وبینار دکتر هانیه غفاری عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان بود که سالها بر روی گونه یاد شده در حوزه زیستگاهی این گونه  در استان خوزستان مطالعه و پژوهش داشته اند.

همچنین در این دوره عوامل تاثیر گذار بر زیستگاه گونه، عوامل تهدید آن و راهکارها با حضور مدرس و شرکت کنندگان بصورت وبینار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.