دستگیری دو نفر متخلف صید غیر مجاز ماهی در شهرستان دزفول

در پی گشت و کنترل مناطق و شکارگاه های دزفول دو نفر متخلف صید غیر مجاز ماهی دستگیر و از آنان تعدادی ماهی صید شده کشف و متخلفین به مقامات قضایی معرفی شدند.

مصطفی استاد چینی گر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: «هرگونه صید ماهی در اکوسیستم های آبی اعم از رودخانه ها، دریاچه ها و … بدون اخذ پروانه صید از سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع و غیر قانونی است و صدور پروانه صید در راستای مدیریت جمعیت آبزیان و بهره برداری اصولی صورت می پذیرد».

گفتنی است رودخانه دز زیستگاه انواع گونه های جانوری و آبزیان بومی نظیر ماهی شیربت، کپور ماهیان است و هرگونه صد ماهی در این رودخانه بدون مجوز قانونی ممنوع است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.