روز خبرنگار بر کوششگران فهیم عرصه رسانه مبارک باد

به راستی چه زیباست اندیشه ای که در مقابل قلم زانو زند و واژه هایی که در خدمت بیان حق برآید.

روز خبرنگار، روز گام نهادن در وادی آگاهی و نیک اندیشی، روز تجلیل از پیشگامان فرایند اطلاع رسانی و روز پاسداشت تلاش های صادقانه، بر خبرنگاران، صاحبان و راویان فکر و اندیشه مبارک باد.

روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.