بازدید دوره ای از باغ پرندگان شهرداری دزفول

در راستای بررسی آخرین وضعیت باغ پرندگان، کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول به همراه مسئولین شهرداری و پیمانکار نگهداری باغ پرندگان از وضعیت نگهداری گونه های موجود در باغ پرندگان و نحوه نگهداری آنها بازدید نمودند.

مصطفی استاد چینی گر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول گفت: «طی این بازدید ضمن بررسی وضعیت نگهداری و تغذیه پرندگان مقرر گردید، در راستای بهینه سازی شرایط باغ پرندگان و نحوه نگهدای گونه های موجود توسط پیمانکار، اقدامات لازم بعمل آید».

لازم به ذکر است باغ پرندگان در مجاورت پارک بعثت و از ابتدای دهه ۸۰  با مدیریت شهرداری دزفول در حال فعالیت می باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.