۱۴۵ مورد اخطاریه و پرونده تخلف زیست محیطی در مراجع قضایی شهرستان دزفول صادر گردید

مصطفی استاد چینی گر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: « در سال گذشته در اجرای دقیق قوانین و مقررات خوداظهاری در پایش صنایع در حوزه شهرستان دزفول در مجموع، تعداد بالغ بر ۲۲۰ واحد صنعتی، تولیدی و خدماتی مستقر در این شهرستان مورد پایش و بازدید قرار گرفته اند که ماحصل آن صدور بیش از ۱۴۵ فقره اخطاریه زیست محیطی بود».

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول همچنین گفت: «حدود ۵۴ نوع تخلف زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفت. ۱۶۰ مورد نمونه برداری از خروجی واحدهای صنعتی و ۲۰۴۳ مورد آنالیز پارامترهای فیزیکی- شیمیایی توسط آزمایشگاه اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول به انجام رسیده است. این تعداد شامل ۱۰۲ اخطاریه برای واحدهای صنعتی و ۴۵ اخطاریه برای واحدهای خدماتی متخلف بوده است و تعداد ۱۱ واحد از صنایع حوزه شهرستان در فهرست صنایع آلاینده قرار گرفته اند».

وی در ادامه افزود: « تعداد ۲۹ پرونده با موضوع تخریب و آلودگی محیط زیست با بیش از ۳۲ متخلف از مجموع پرونده های حقوقی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول تشکیل و در محاکم قضایی این شهرستان در دست پیگیری می باشد».

مصطفی استاد چینی گر در پایان یادآور شد که گشت و کنترل بخش محیط طبیعی، نظارت مستمر بر اجرای صحیح قانون مدیریت پسماندها و پایش وضعیت زیست محیطی صنایع مستقر در حوزه شهرستان دزفول در سال ۹۹ همانند سالهای گذشته برابر برنامه زمانبندی شده ادامه می یابد و تخلفات زیست محیطی در بخش های مختلف مورد پیگیری جدی قرار خواهد گرفت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.