آتش سوزی بیشه زارهای حاشیه رودخانه دز مهار گردید

در پی وصول اخباری مبنی بر وقوع آتش سوزی در بخشی از بیشه زارهای حاشیه رودخانه دز در (حوالی روستای زاویه عزیب) پرسنل حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول و یگان اداره منابع طبیعی در محل حاضر گردیده و با توجه به هماهنگی بعمل آمده با بخشدار مرکزی، واحد آتش نشانی شهرداری دزفول به محل اعزام و در نهایت آتش مهار گردید.

مصطفی استاد چینی گر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در خصوص این آتش سوزی گفت: « آتش سوزی مذکور ناشی از سرایت آتش از مزارع اطراف بوده و اگر به موقع مهار نمی گردید قطعاً خسارت جدی به بیشه زارها وارد می نمود».

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول افزود: «جا دارد از حضور به موقع آتش نشانی شهرداری دزفول تقدیر نموده و مجدداً از کشاورزان درخواست می گردد از هرگونه آتش زدن مزارع بخصوص اطراف بیشه زارها جداً خودداری نمایند».

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.